Tham khảo chi tiết các bước cách chơi ô ăn quan
Theo nhóm chuyên gia, ô thưởng thức quan thuộc họ trò chơi mancala, tiếng ả rập là manqala hoặc minqala ( lúc xướng âm, trọng âm lâm vào âm tiết đầu ở syria và âm tiết thứ nhì ở ai cập ) xuất phát từ động từ naqala có thể hiểu là di cư. Bàn chơi mancala hiện có mặt ở ai cập từ thời kì đế chế ( khoảng 1580 – 1150 tcn ). Dẫu vậy còn một chỗ trống giữa lần nảy sinh này với sự hiện hữu của mancala ở ceylon ( srilanka ) khoảng đầu công nguyên và ở ả rập trước thời muhammad.

Xem thêm: https://thegioiphanmemnet.com//cach-choi-o-an-quan/
#thủ_thuật_máy_tính
#cách_chơi_ô_ăn_quan
#mẹo_chơi_ô_ăn_quan
#thế_giới_phần_mềm
Tham khảo chi tiết các bước cách chơi ô ăn quan Theo nhóm chuyên gia, ô thưởng thức quan thuộc họ trò chơi mancala, tiếng ả rập là manqala hoặc minqala ( lúc xướng âm, trọng âm lâm vào âm tiết đầu ở syria và âm tiết thứ nhì ở ai cập ) xuất phát từ động từ naqala có thể hiểu là di cư. Bàn chơi mancala hiện có mặt ở ai cập từ thời kì đế chế ( khoảng 1580 – 1150 tcn ). Dẫu vậy còn một chỗ trống giữa lần nảy sinh này với sự hiện hữu của mancala ở ceylon ( srilanka ) khoảng đầu công nguyên và ở ả rập trước thời muhammad. Xem thêm: https://thegioiphanmemnet.com//cach-choi-o-an-quan/ #thủ_thuật_máy_tính #cách_chơi_ô_ăn_quan #mẹo_chơi_ô_ăn_quan #thế_giới_phần_mềm
0 Comments 0 Shares
Sponsored